28000, м.Олександрія, вул.Користівське шосе, 2
Тел: 7-86-00, Факс: 4-06-03, e-mail: stanislav_kg@ukr.net
Головна » Entries archive

07 лютого 2018 року Кабінет Міністрів України постановою №107 затвердив програму підтримки аграрного сектору за ключовими напрямками у рамках державного бюджету на 2018 рік.

Йдеться про розподіл 6,3 мільярда гривень – саме такою є сума державної підтримки на цей рік. Загалом у рамках підтримки тваринництва на 2018 рік передбачено виділення чотирьох мільярдів гривень.

Для установ ветеринарної медицини Держпродспоживслужби практичний інтерес представляють спеціальні бюджетні дотації за утримання корів молочного, м’ясо-молочного та м’ясного напрямку продуктивності для юридичних осіб (далі - дотації за утримання корів) та спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка ВРХ, який народився в господарствах фізичних осіб (далі - дотація за молодняк).

Порядок оформлення та отримання дотацій є наступним:

Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) до Мінагрополітики такі документи:

- заявку (в електронному та паперовому вигляді);

- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

За зверненням Мінагрополітики Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк подає інформацію за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою, про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 січня та на 1 липня поточного року.

Комісія Мінагрополітики до 15 квітня та до 15 жовтня поточного року на підставі поданих документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою, та приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, які є юридичними особами, пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань та не пізніше 5 травня та 5 листопада поточного року спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

У разі зменшення поголів’я корів на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, бюджетні кошти, отримані суб’єктами господарювання, які є юридичними особами, повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

- паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

- паспорта громадянина України;

- довідки або договору про відкриття рахунку в банку;

- документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Можливість отримання дотації мотивуватиме власників ( фізичних та юридичних осіб) на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, які їм належать, що в свою чергу сприятиме виконанню Закону України ″Про ідентифікацію та реєстрацію тварин″ у частині питань, що стосуються термінів реєстрації та є важливою складовою епізоотичної безпеки держави, забезпечення населення безпечними для здоров’я харчовими продуктами тваринного походження.

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 274 | Added by: stanislav4450 | Date: 12.03.2018

          Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №107 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Звертаємо увагу сільгоспвиробників на п.п.3, 4 п.4 зазначеного Порядку: спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності; спеціальна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

Згідно з п.9 Порядку дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунку в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 201 | Added by: stanislav4450 | Date: 12.03.2018

          Вода – є безперечною умовою для самого існування людини на нашій планеті. Проблема водопостачання залежить від наявності води в населеному пункті від її доступності кожному та її безпеки. На безпеку води, звичайно, впливає з якого джерела ми ЇЇ беремо.

 

Views: 215 | Added by: stanislav4450 | Date: 02.03.2018

           В Компаніївському (1 випадок) та Новгородківському ( 2 випадки) районі виявлені три випадки трихінельозу, які були виявлені в червоних лисицях. Захворювання одне із найнебезпечніших інвазійних хвороб тварин та людей. Люди не вживають м'ясо лисиць , але лисиці можуть бути проміжною ланкою в зараженні домашніх тварин м'ясо яких споживає людина. Найбільшу небезпеку для людини є вживання не перевіреного м’яса свиней зокрема диких кабанів, нутрій.

Тому з оглядом на ситуацію, яка склалась з трихінельозом необхідно дотримуватись рекомендацій які дають спеціалісти державною служби ветеринарної медицини а саме - не вживати м'ясо , яке придбане в місцях стихійної торгівлі , та м'ясо яке не було перевірене службою ветеринарної медицини , а особливо м'ясо впольованих диких кабанів.

 

 

Довідково: Трихінельоз - гостре захворювання людини та ссавців, що викликається дрібним паразитичним хробаком трихінели. Основний носій трихінели - кабан, але хворіти можуть і собаки, свині, кішки, лисиці, куниці, рисі, ведмеді, кроти та ін. Людина і тварини заражаються, поїдаючи м'ясо, в якому знаходяться личинки паразита. Ознаки хвороби з'являються в перші години: розлад шлункового тракту, нудота, відрижка, блювота, біль в області кишечника, головний біль, відчуття тяжкості в кінцівках, слабкість, лихоманка; до 9-10 дня температура досягає 40-41 градуси обличчя і повіки набрякають, м'язи стають твердими і болючими. При зараженні великою кількістю личинок може настати смерть в результаті паралічу дихання або пневмонії.

Олександрійське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області закликає громадян купувати м'ясо та м’ясну продукція лише в відповідних місцях де служба ветеринарної медицини проводить ветеринарно – санітарну експертизу.

 

 

 

Начальник

Олександрійського районного управління

Головного управління ДПСС в Кіровоградській області С. Лум’яник.

Лестница на второй этаж с поворотом 90 градусов. - "КУЗНЯ-САКУРА" кузнечная мастерская в Кременчуге

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 237 | Added by: stanislav4450 | Date: 21.02.2018

                 ПАМ’ЯТКА ДЕКЛАРАНТА  

Шановні декларанти! З 1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Просимо Вас відповідально поставитись до змісту інформації, яку ви зазначаєте у декларації. 

Views: 248 | Added by: stanislav4450 | Date: 07.02.2018

     Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр)

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 267 | Added by: stanislav4450 | Date: 07.02.2018

         З 01.01.2018 року в Україні розпочався черговий етап електронного декларування, який триватиме до 01.04.2018 року.

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 495 | Added by: stanislav4450 | Date: 07.02.2018

         30 січня у районному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській області підбили підсумки роботи ветеринарної служби району за 2017 рік. 

Відкрив нараду начальник цього управління Станіслав Васильович Лум’яник. Він, зокрема, зазначив, що протягом 2017 року епізоотична ситуація в районі була благополучна, виконані протиепізоотичні заходи в повному обсязі, за винятком тих, на які були відсутні діагностикуми та біопрепарати. 

Додам, що, крім підсумків, говорили і про основні завдання Держпродспоживслужбі на поточний рік. 

Участь у підсумковій нараді взяв перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Леонідович Коваль.

За доброю традицією цього дня відзначили кращих працівників галузі. Напередодні роботу державної дільничної лікарні, дільниць та пунктів ветеринарної медицини підсумували за 25 рейтинговими показниками. Як результат, перше місце посіла Звенигородська дільниця ветеринарної медицини (завідувач Н.В.Олійник), друге місце за Червонокам’янською дільницею (завідувач С. В. Шпурик) та третє місце - Олександрівська дільниця (завідувач Ю. А. Татаров). Переможці відзначені почесними грамотами та дипломами. І по завершенню заходу уже традиційно з ними зробили спільне фото на згадку.

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 223 | Added by: stanislav4450 | Date: 07.02.2018

        Служба ветеринарної медицини району останні кілька років переживає нелегкі часи. Довелося поборотися з африканською чумою свиней, випадками сказу тварин; пройти етапи реформування служби та входження її в склад Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Саме про процес реорганізації служби та минулорічні результати роботи напередодні традиційної підсумкової наради ми поспілкувалися із начальником районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Станіславом Лум’яником.

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 275 | Added by: stanislav4450 | Date: 29.01.2018

   

        Закупівля молока у населення буде продовжуватись після набуття чинності у липні 2018 р. нового стандарту ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови». Однак молоко другого сорту буде використовуватись тільки в певних цілях.

Про це, цитуючи заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олену Ковальову, повідомляє прес-служба відомства.

«Розуміючи необхідність поступового переходу, Мінагропрод ініціював відстрочення набуття чинності оновленого стандарту до липня 2018 р. Фактично ця відстрочка буде використана для формування ступеневої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, гігієнічним вимогам до молока і молочних продуктів при виробництві та переробці», - пояснила О.Ковальова.

За її словами, проект відповідного наказу Мінагропроду в січні буде представлений на громадське обговорення. Після прийняття цей документ стане обов'язковим для виконання і, фактично, замінить всі діючі стандарти.

«Проектом наказу передбачається, що використання молока другого класу для технологічних процесів виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду буде обмежено, проте дозволено у виробництві нехарчових продуктів, наприклад, кормів для тварин або казеїну. Таким чином, закупівля молока у господарств населення буде продовжуватися», - сказала О.Ковальова.

За словами заступника міністра, підвищення якості молока від другого ґатунку до першого не вимагає значних витрат. Йдеться про дотримання гігієни персоналу і самих тварин.

«Виробникам молока доцільно працювати над поліпшенням санітарно-гігієнічних умов праці. Молоко вищої якості коштує більше, ніж другого, різниця в середньому сягає 2 грн і більше. А молоко-сировина екстра-класу користується підвищеним попитом. Зараз його частка в структурі закупівлі складає 15,5%, а рік тому - 13,8%. Більше того, саме молоко екстра-класу загалом є базою для виробництва молочних продуктів, призначених на експорт», - зазначила О.Ковальова.

За її словами, впровадження кожного наступного кроку із зміни вимог до молока буде супроводжуватися аналізом розвитку ринку і ефективності державної підтримки. Кінцева мета - поступове приведення вимог до якості молока-сировини до більш високих норм, до так званого стандарту 100/400, який відповідає європейським положенням.

Довідково: Раніше передбачалося, що Державний стандарт України 3662:2015 вступить в силу з 1 січня 2018 р. Оператори ринку побоювалися, що дане рішення може привести до непередбачуваних наслідків, як для молочної галузі в цілому, так і для такого соціального шару, як населення в селах. Близько третини молока, що надходить на переробку, в даний момент приймається другим сортом, а велика частина цього обсягу якраз і є сировина від населення.

Ключовими показниками якості молока є кількість умовних одиниць мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на один кубічний сантиметр (100 в молоці екстра ґатунку), соматичні клітини в одному кубічному сантиметрі молока (400 тисяч у молоці екстра ґатунку). 100/400 - це порогові значення, при яких молоко допускається в переробку в країнах ЄС. Норми 1997 року, встановлені чинним стандартом, передбачають в рази більше допустиме забруднення для молока другого класу.

Category: Новини ветеринарної служби | Views: 222 | Added by: stanislav4450 | Date: 16.01.2018

« 1 2 ... 7 8 9 10 11 ... 28 29 »
Форма входу
Категорії розділу
Новини ветеринарної служби [270]
Пошук
Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Сайти
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0